הצג רק  משרדי הממשלה משרה מלאה משרדי הממשלה משרה חלקית משרדי הממשלה סטודנט

משרות עבור משרדי הממשלה

חצי משרה דרוש אזרח/ית ותיק/ה ללשכת שרה במשרד לשוויון חברתי בחברת המשרד לשוויון חברתי באיזור: ירושלים 23-06-2020
חצי משרה לקרנות הביטוח הלאומי דרוש/ה מנהל מדור תקציבים וכספים ביחידת כספים ובקרה בחברת המוסד לביטוח לאומי באיזור: ירושלים 21-03-2020
חצי משרה תקן אזרח/ית ותיק/ה בחברת המשרד לשוויון חברתי באיזור: ירושלים 07-08-2019
חצי משרה דרוש עובד במ"מ לתקופה זמנית בחצי משרה לעבודה פקדותיתי בחברת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באיזור: תל אביב 23-07-2018
חצי משרה דרוש עובד במ"מ לתקופה זמנית בחצי משרה לעבודה פקדותיתי בחברת משרד התחבורה באיזור: גוש דן 02-05-2018