הצג רק  משרדי הממשלה משרה מלאה משרדי הממשלה משרה חלקית משרדי הממשלה סטודנט

משרות עבור משרדי הממשלה

סטודנט דרוש/ה רכז/ת לשכה ברשות מקרקעי ישראל במטה חטיבת השירות- משרה זמנית בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 24-04-2017
משרה מלאה מרכז כספים וגבייה - מילוי מקום בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: גוש דן 26-03-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות למינהל התעשיות, מחלקת רישוי מזון בחברת משרד הכלכלה והתעשייה באיזור: ירושלים 23-03-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנט/ית למינהל יבוא בירושלים בחברת משרד הכלכלה והתעשייה באיזור: ירושלים 23-03-2017
משרה מלאה Temporary Corporate Services and HR Manager בחברת British Embassy באיזור: תל אביב 22-03-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל במרחב עסקי מרכז בתל-אביב בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 22-03-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 518) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 20-03-2017
סטודנט משרד הכלכלה והתעשייה מגייס סטודנטים/יות ללשכת השר בירושלים בחברת משרד הכלכלה והתעשייה באיזור: ירושלים 15-03-2017
משרה מלאה דרוש/ה סטודנט/ית עבור הוועדה הגאוגרפית ירושלים, יו"ש ושפלה בחברת משרד הפנים באיזור: ירושלים 07-03-2017
משרה מלאה סטודנט/ית למשרד האוצר - רשות החברות הממשלתיות בחברת רשות החברות הממשלתיות באיזור: ירושלים 06-03-2017
משרה מלאה דרוש/ה נציג שירות ברשות מקרקעי ישראל (עבודה זמנית) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 02-03-2017
משרה מלאה Corporate Services Assistant בחברת British Embassy באיזור: תל אביב 27-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 502) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 27-02-2017
סטודנט משרת סטודנט במחלקת הקשר במשרד החוץ בחברת משרד החוץ באיזור: ירושלים 23-02-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות ליחידת ארגון ושיטות בירושלים בחברת משרד הכלכלה והתעשייה באיזור: ירושלים 22-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית כנציג שירות ברשות מקרקעי ישראל (משרה 506) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: ירושלים 22-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (במרחב חיפה) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: צפון הארץ 22-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ת לממונה על העמדת מידע ברשות מקרקעי ישראל בחברת רשות מקרקעי שיראל באיזור: ירושלים 20-02-2017
סטודנט משרת סטודנט בחברת נציבות שירות המדינה באיזור: ירושלים 20-02-2017
משרה מלאה דרוש/ה סטודנט/ית לועדת מכרזים בחברת המשרד לשירותי דת באיזור: ירושלים 16-02-2017
משרה מלאה דרוש/ה עובד/ת למשרד ממשלתי בחברת משרד ממשלתי באיזור: ירושלים 09-02-2017
משרה מלאה דרוש/ה רכז/ת לשכה ברשות מקרקעי ישראל במטה חטיבת השירות- משרה זמנית בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 08-02-2017
משרה מלאה דרוש/ה רופא/ה וטרינר/ית (רישוי ופיקוח על מזון לבעלי חיים) בחברת האגף לפקוח על מזון לבע באיזור: כל הארץ 07-02-2017
משרה מלאה וטרינר/ית בחברת האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים השירותים הווטרינריים באיזור: כל הארץ 07-02-2017
משרה מלאה משרה פנויה במהלך חופשת לידה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחברת משרד התחבורה באיזור: כל הארץ 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית (לשכה משפטית) משרה מס' 81049510 בחברת למשרד המדע והתרבות באיזור: ירושלים 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית (הנהלת משרד התרבות והספורט) משרה מס' 81058467 בחברת משרד התרבות והספורט באיזור: ירושלים 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית (רכש מינהל התרבות) משרה מס' 81010007 בחברת משרד התרבות והספורט באיזור: ירושלים 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית (משאבי אנוש) משרה מס'81068466 בחברת משרד המדע והתרבות באיזור: ירושלים 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 502) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 518) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית למחלקת כספים ברשות מקרקעי ישראל (משרה 520) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 01-02-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 500) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 01-02-2017
סטודנט משרד הכלכלה והתעשייה מגייס סטודנט/ית לאגף הדוברות וההסברה בירושלים בחברת משרד הכלכלה והתעשייה באיזור: ירושלים 25-01-2017
סטודנט לרשות ההגבלים העסקיים דרוש/ה סטודנט/ית לכלכלה או משפטים בחברת רשות ההגבלים העסקיים באיזור: ירושלים 17-01-2017
סטודנט משרד החוץ מגייס סטודנט/ית בחברת משרד החוץ באיזור: ירושלים 15-01-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות לקשרי לקשרי חו"ל הכשרה וחינוך מקצועי, באגף להכשרה מקצועית בחברת משרד הכלכלה באיזור: ירושלים 15-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית (הנהלת משרד המדע הטכנולוגיה והחלל) לתקופה זמנית בחברת משרד המדע הטכנולוגיה והחלל באיזור: ירושלים 11-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית (תקציבים) במשרד המדע והתרבות בחברת משרד המדע והתרבות באיזור: ירושלים 11-01-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנט/ית לאגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות בחברת משרד הכלכלה באיזור: ירושלים 09-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 500) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 09-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית למחלקת כספים ברשות מקרקעי ישראל (משרה 520) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 09-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 518) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 09-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית ברשות מקרקעי ישראל (משרה 502) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 09-01-2017
משרה מלאה דרוש/ה רכז/ת לשכה ברשות מקרקעי ישראל במטה חטיבת השירות- משרה זמנית בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 09-01-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות למכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) בתל אביב בחברת משרד הכלכלה באיזור: 08-01-2017
סטודנט גיוס סטודנטים למשרד הכלכלה בחברת משרד הכלכלה באיזור: כל הארץ 05-01-2017
סטודנט משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות ללשכת הממונה על התעסוקה בחברת משרד הכלכלה באיזור: ירושלים 03-01-2017
סטודנט משרד הכלכלה והתעשייה מגייס סטודנטים/יות ללשכת המשנה למנכ"ל בחברת משרד הכלכלה והתעשייה באיזור: ירושלים 03-01-2017
סטודנט דרוש/ה סטודנט/ית למחלקת כספים ברשות מקרקעי ישראל (משרה 520) בחברת רשות מקרקעי ישראל באיזור: תל אביב 28-12-2016

 «  2  3  4  5  6  7  8  »