שימו לב, מודעה זו בת למעלה מחודש ויתכן שאינה אקטואלית
10

פונים

full time מנהל רשות העתיקות

בחברת רשות העתיקות באיזור: כל הארץ

שר התרבות והספורט מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למשרת - מנהל רשות העתיקות
תיאור התפקיד, דרישות הסף ושאלון המועמדות מצויים באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו היא: www.antiquities.org.il
הצגת מועמדות בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, יש להפנות אל הוועדה לאיתור מועמדים למשרת מנהל רשות העתיקות ברשות העתיקות – רח' סולטאן סולימאן, מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 9100402 (לידי הגב' אשרת זכריה) או לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]
ועדת האיתור מודיעה כי היא רשאית לפנות למועמדים/ות מיוזמתה וכן זכותה לקבוע כלים נוספים למיון המועמדים/ות בהתאם לשיקול דעתה.
המועד האחרון להגשת המועמדות: ג' טבת תשפ"א 18/12/2020 עד שעה 12:00
מועמדות שתוגש לאחר המועד תיפסל. האחריות לקבל את אישור רכזת ועדת האיתור,
הגב' אשרת זכריה, להגשת המועמדות במועד, מוטלת על המועמד/ת.
המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד.


« חזרה לראשי
האם המודעה מפוברקת? דווח   
המלצה לחבר/ה
פורסם ב 24-11-2020
נצפה: 1147 פעמים