25

פונים

full time כלכלן בתפקיד מילוי מקום במשרד ממשלתי

בחברת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באיזור: ירושלים

א. מעורבות בהליך הסדרת שוק ההפצה בישראל;
ב. קיום קשר מקצועי ושוטף עם הגופים המפוקחים, גופים רגולטוריים וחטיבות אחרות, לרבות בדרגים בכירים;
ג. איסוף מידע, ביצוע מחקר, הכנת ופרסום ניירות עמדה;
ד. סקירת ספרות מקצועית רלוונטית בארץ ובחו"ל בנושאים דומים וכיוצא באלה;
ה. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.

« חזרה לראשי
האם המודעה מפוברקת? דווח   
המלצה לחבר/ה
פורסם ב 26-08-2020
נצפה: 465 פעמים