שימו לב, מודעה זו בת למעלה מחודש ויתכן שאינה אקטואלית
8

פונים

full time מילוי מקום בלשכה משפטית

בחברת משרד הכלכלה באיזור: ירושלים

משרד הכלכלה והתעשייה מחפש מילוי מקום לתפקיד:
ממונה עסקים קטנים ובינוניים בלשכה משפטית

יחידה: לשכה משפטית

דרגת המשרה: א2-א4

אחוז משרה: מלאה

משרה מס’: 81026045

מקום העבודה: ירושלים

איוש המשרה: מיידי

תקופת העסקה: 3-6 חודשים. התקופה הינה עד לסיום החל“ד בה נמצאת העובדת התופסת את המשרה באופן קבוע. בעת חזרתה של העובדת, תסתיים תקופת העסקה של ממלא/ת מקומה.

תיאור התפקיד:
ממונה בלשכה המשפטית של המשרד על מתן יעוץ משפטי לסוכנות לעסקים ובינוניים
(להלן הסוכנות) בכפיפות מינהלית ומקצועית ליועץ המשפטי של המשרד בהתאם
למבנה הארגוני של הלשכה.

ממונה על עובדי הלשכה המשפטית הנותנים יעוץ משפטי לסוכנות], מדריך ומנחה
אותם בעבודתם השוטפת ומסייע בפתרון בעיות משפטיות המתעוררות במהלך העבודה.

מבצע הפעולות הבאות כולן או חלקן בהתאם לתיעדוף המשימות ע“י מנהל הסוכנות:

ממונה על מתן יעוץ משפטי בנושאים הנוגעים לתחום תפקידו ומכין חוות דעת
בהתאם. מקבל פניות המופנות אליו לבירור שאלות בעלו אופי משפטי, מרכז את
המידע הדרוש ומנסח התשובות בהתאם.

עוסק בניסוח חקיקה וחקיקת משנה ומסייע בהכנת החומר ובניסוח ההצעות לקראת
העברתן לדיון בממשלה, בודק הצעות חוקים של משרדי ממשלה אחרים וחברי כנסת
ונתן חוות דעת בנושא.

מייצג את המשרד בפני ועדות שרים, ועדות הכנסת וגופים שיפוטיים.

מכין חוות דעת לשר, למנהל הכללי ולבעלי תפקידים אחרים.

בודק את ההיבטים המשפטיים של אי ביצוע התחייבויות ומחליט על נקיטת האמצעים
הדרושים.

מייצג את המשרד בהיבטים משפטיים מול הפרקליטות, עוזר בהכנת כתבי טענות
בתיאום עם הפרקליטות.

מסייע בניסוח מסמכים משפטיים שונים הקשורים לפעילות המשרד עלפי הצורך.

מסייע בכתיבת נהלים, מבחני תמיכות, הוראות מנכ“ל, מכרזים חוזים וכן מסמכים
משפטיים שונים.

במצע פעולות נוספות לפי דרישה.

דרישות סף:
השכלה:
תואר אקדמי במשפטים.

רישיונות:
רשיון ישראלי לעריכת דין.
חברות בלשכת עורכי הדין.

ניסיון בעבודה משפטית (לא כולל התמחות): 5 שנים – לבעלי תואר ראשון במשפטים. 4 שנים – לבעלי תואר שני ו/או שלישי במשפטים. או לבעלי תואר שני ו/או שלישי באחד מהאשכולות המפורטים מטה.

דרישות נוספות רצויות והערות:
ניסיון במספר תחומים משפטיים לרבות מתן יעוץ משפטי, קידום חקיקה, הובלת
הליכים משפטיים.
ניסיון בתחומי העיסוק של המשרד.
כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאוד.
תקשורת בין אישית ברמה גבוהה.
יכולת לקיים קשר נאות עם גורמים שונים.
ידיעת דינים רלוונטים לתחומי אחריותו של המשרד.

הערה:
אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

  • אשכול מנהל ציבורי:
מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה.

  • אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:
מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים.

הגשת המועמדות הינה באמצעות המייל לכתובת: [email protected] עד ליום 31.12.19.

יש לצרף להגשת המועמדות:
• טופס 2115 (בקשה למשרה פנויה מאתר של הנציבות)
• קורות חיים
• תעודות המעידות על השכלה
• אישורים ממעסיקים על ניסיון רלוונטי הכוללים תאריכי העסקה מדויקים (יום, חודש, שנה), היקף משרה, פירוט תחומי העיסוק, לוגו, חותמת וחתימת המעסיק.


« חזרה לראשי
האם המודעה מפוברקת? דווח   
המלצה לחבר/ה
פורסם ב 24-12-2019
נצפה: 3225 פעמים