שימו לב, מודעה זו בת למעלה מחודש ויתכן שאינה אקטואלית
7

פונים

full time דרוש/ה יועצ/ת משפטי/ת למועצה האזורית רמת הנגב

בחברת מועצת רמת הנגב באיזור: דרום הארץ

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

נתוני המשרה: תפקיד חובה סטטוטורי היקף משרה: % 100

ייעוד: ייעוץ משפטי לרשות ועובדיה במסגרת החוק ועל פי כל דין

תחומי אחריות:
ייעוץ משפטי ומתן חוות דעת משפטיות.
ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים.
ראש התביעה העירונית.
ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות הנגזרים מתחומי האחריות:
1. ייעוץ משפטי ומתן חוות דעת משפטיות
ייעוץ משפטי לראש הרשות ולמנכ"ל שהואצלו לו סמכויות, למועצת הרשות, ולוועדותיה השונות ולעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקיד הרשות
מתן חוות דעת משפטית בנוגע לעסקאות שעורכת הרשות ומתן אישור כי אין מניעה משפטית לביצוע עסקה וכן מתן חוות דעת לפניית חבר מועצת הרשות, בכפוף לסייגים הקבועים בסעיף לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)
מתן חוות דעת מקצועית וסקירת פרוטוקולים של הישיבות בהם נכח, לצורך הבטחת חוקיותן של החלטות.
אימות עובדתי של האמור באישורם של ראש הרשות, ושל הגזבר, ולעניין (3/2004 לחוזר מנכ"ל מס' 6.3 אישור המחאת זכות/עיקול/הסדר פשרה סעיף ה.)
מתן אישור בכתב ולראש הרשות בטרם חתימה על הסכמי פשרה או הסכמה להליך בוררות במסגרת תביעות של עובד/נבחר ציבור נגד הרשות המקומית ( חוזר מנכ"ל מס' 5/2000)

2. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים
א. ייצוג הרשות בכל הערכאות המשפטיות ובפני מוסדות המדינה, גורמים פרטיים, ובפורומים וארגונים שונים ברשות ומחוצה לה.
ב. אחריות על התביעה של הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה ותובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה, בהליכים פליליים, והליכי אכיפה שונים לפי חוק התכנון והבניה, רישוי עסקים, חוקי עזר המקומיים ונושאי חקיקה אחרים שעל אכיפתם ממונה הרשות.
ג. אחריות להליך פרסום מכרזים ברשות.
ד. ייצוג בעניינים הנוגעים לבית הדין הארצי למשמעת, לרבות הגשת תביעות לבית הדין וליווי ההליך המשפטי.
ה. העברת דו"חות פעילות אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה/הפרקליטות.

3. ראש התביעה העירונית
א. קביעת מדיניות התביעה, בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות.
ב. גיבוש מדיניות האכיפה, ביחד עם מהנדס הרשות ומנהל מחלקת הפיקוח.
ג. גיבוש מדיניות התביעה, ובכלל זה מדיניות נקיטת הליכים, מדיניות ענישה וערעורים וכיו"ב, ואחראי על יישומה בפועל.
ד. קביעת העניין לציבור בנקיטת הליכים משפטיים.

4. ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית.
א. ניהול והנחיית צוות העובדים בשירות המשפטי.
ב. ייעוץ והנחייה של בעלי התפקידים במערכת האכיפה ברשות המקומית.
ג. פיקוח על כך שפעולות המועצה מתבצעות על פי הדין הקיים, הראית והנחיות המדינה.
ד. הנחיית עובדי הרשות בנושאים משפטיים, הנדרשים לשם מניעת פעילות בניגוד לחוק, במידת הצורך.
ה. סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין הקיים.
ו. הכנה, כתיבה וניסוח משפטיים שונים כגון: צווי מיסים, הצעות חוק לחוקי עזר, חוזים, מכרזים תביעות משפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי ומשמעות משפטיות.
ז. מתן עדכונים, הסברים ופרשנות לגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית, על חקיקה, נהלים, פסיקה וחקי עזר.
ח. מתן סיוע משפטי, במענה לפניות מבקר המדינה, מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור, במידת הצורך.
ט. השתתפות בישיבות מוסדות הרשות (לרבות ישיבות המועצה, ישיבות וועדה המקומית או האזוריות לתכנון ובנייה ככל שישנן, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה, ישיבות הנהלת הרשות, ישיבות רשות רישוי מקומית, ועדת המכרזים, ועדת הכספים, וועדת התקשרויות, ועדת הנחות, ועדת תמיכות והועדה להקצאת קרקע או מבנה), בהתאם לשיקול דעתו.
י. טיפול בהסמכת לבעלי תפקידים כגון: עורכי-דין, פקחי בניה ופקחים עירוניים.
יא. התקשרות, קיום קשר ובקרה עם עורכי-דין החיצוניים, המעניקים שירותים משפטיים לרשות המקומית.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. הבטחת חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות המקומית.
ב. עבודה בשעות לא שגרתיות.
ג. הצגת תכנים מקצועיים מתחום אחריותו בפני גורמים מקצועיים.
ד. ייצוג הרשות המקומית בבית המשפט ותובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה להליכי האכיפה השונים.

כפיפות: כפיפות מנהלית לראש המועצה.

השכלה: תואר ראשון במשפטים

קורסים והכשרות מקצועיות: היועץ המשפטי יחויב לסיים בהצלחה קורס ליועצים משפטיים ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו, עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק בחוזה אישי.

שפות: בהתאם לצורך

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה OFFICE והתוכנות מאגרי מידע משפטי

רישום מקצועי: רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום המשפט האזרחי/ מנהלי/ מוניציפלי/ פלילי/ תכנון ובניה. יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
הגבלות כשירות: יועץ משפטי של הרשות המקומית לא יוכל לשמש במקביל גם כתובע מטעם הועדה המחוזית של אותו מרחב תכנון.

דירוג :חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים .

קו"ח, תעודות, המלצות נא לשלוח למייל [email protected] לא יאוחר מיום 28.01.18, יש לציין שם המשרה. טלפון לברורים: 050-5363513
ערן דורון
ראש המועצה

« חזרה לראשי
האם המודעה מפוברקת? דווח   
המלצה לחבר/ה
פורסם ב 21-01-2019
נצפה: 2429 פעמים