שימו לב, מודעה זו בת למעלה מחודש ויתכן שאינה אקטואלית
8

פונים

full time מכרז פומבי מס' 9/18 - מנהל/ת תחום פסולת - אשכול גליל מערבי

בחברת אשכול גליל מערבי באיזור: צפון הארץ

כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול גליל מערבי
היקף משרה: משרה מלאה
כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.
המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.
הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול.

תחומי אחריות
1. ניהול תחום הפסולת באשכול
1.1. ביצוע הפעולות הנדרשות להקמת מערך פסולת אזורי באשכול גליל מערבי.
1.2. ניהול ותפעול מערך הפסולת ברשויות ובכלל זה ניהול כוח האדם העתידי במערך.
1.3. ביצוע, בקרה ועמידה בתכנית העבודה ובתקציב האגף.
1.4. קשר עם המשרד להגנת הסביבה ככל שיידרש.

2. ניהול התקשרות בין האשכול, רשויות האשכול ואתרי הקצה – מטמנה, קבלני פינוי פסולת וכיוב'
2.1. אחריות מלאה על הקשר והעבודה השוטפת מול הרשויות המקומיות.
2.2. גיבוש הסכמות מול הצוותים המקצועיים באשכול והובלת התהליך יחד עם מקבלי ההחלטות ברשויות.
2.3. איסוף נתונים מתמיד לצורך שיפור השירותים בעתיד.
2.4. פיקוח וביקורת על הספקים, נהלי העבודה, הקשר עם הרשויות. כולל הפעלת שיטות פיקוח כמו שקילה, ביקורת שטח וכדומה.
2.5. פיקוח מקצועי על ביצוע עבודות בפרויקטים השונים.
2.6. ניהול גבייה
2.7. כתיבת נהלי עבודה ויצירת שגרות עבודה בין הרשויות, האשכול והספקים הרלוונטיים.
2.8. באחריות המנהל לדאוג להטמעת תהליכי העבודה החדשים ברשויות האשכול.

3. רכש:
3.1. ניהול תהליכי רכש על פי כללי מנהל תקין.
3.2. ארגון והובלת סיורי קבלנים, הצגת העבודות לקבלנים המציעים.
3.3. אחריות על בחירת קבלנים, יועצים וספקים, ומתן חוות דעת למזמין.
3.4. ניהול הסכמים בין הרשויות לאשכול.

4. פיקוח:
4.1. פיקוח מקצועי ובקרה על ביצוע עבודות הקבלנים בפרויקט
4.2. ניהול ובקרה על עבודת הקבלנים ומעקב אחר דו"חות ביצוע והתקדמות המוגשים מטעם הקבלנים
4.3. פיקוח מקצועי ובקרה על ביצוע העבודות ברשויות האשכול.
4.4. ניהול יומן עבודה ורישום שוטף של העבודות המבוצעות בפרויקט.
4.5. מתן הוראות והסברים לקבלנים בפרויקט ומתן פתרונות לבעיות המתעוררות במהלך הפרויקט.
4.6. בדיקת התאמת הביצועים בפרויקט לתכנית התפעולית ולתכנית העסקית.
4.7. בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים בפרויקט בהתאם לביצוע בשטח, והעברתם לאישור המזמין מלווים בדו"ח עם הערות, המלצות ומסקנות.
4.8. רישום ליקויים ותיקונים הדרושים לעבודות בפרויקט ופיקוח על ביצועם.

5. סיוע לאשכול בגיוס משאבים ובהגשת בקשות לתמיכה ממשרדי הממשלה.

6. ליווי פרויקטים נוספים בתחום איכות הסביבה לפי הנחיית מנכ"לית אשכול גליל מערבי.

דרישות סף לתפקיד:
1. השכלה:
תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום איכות סביבה, ניהול, לוגיסטיקה, או כל תואר הקשור לתחומי הפעילות.
חובה לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.

2. ניסיון מקצועי וניסיון ניהולי:
2.1 ניסיון של שלוש שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות ותכנון עירוני.
2.2 ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול של 3 עובדים לפחות בתחום דומה.
2.3 ניסיון מוכח בתכנון וניהול תקציב – יתרון.
2.4 ניסיון מוכח בעבודה מול קבלנים –יתרון.
2.5 ניסיון מוכח בעבודה ברשות מקומית ב-10 השנים האחרונות - יתרון
חובה לצרף מכתבי המלצה מגורמים רלוונטיים.

3. מגורים:
באזור הגליל המערבי.
מגורים בתחום האשכול – יתרון.
4. שפות:
כתיבה, ניסוח, ודיבור ברמה גבוהה בעברית. יתרון לשליטה בערבית.


דרישות נוספות:
1. הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו.
2. יכולת עבודה מול גורמים בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה.
3. שליטה ביישומי Office
4. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, נסיעות מרובות ברחבי האשכול וריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

תחילת עבודה: יולי-אוגוסט 2018

רישיון נהיגה: חובה – יש לצרף צילום רישיון נהיגה.

האשכול רשאי לשקול גם דרישות העולות על האמור לעיל לרבות תארים אקדמיים נוספים ו/או מתקדמים, ניסיון מיוחד, ותק בתחום וכיו"ב.

העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה.

אופן הגשת מועמדות:
קורות חיים בצירוף כל המסמכים הנזכרים לעיל יש להגיש עד יום 20/06/2018 בשעה 14:00 באמצעות דוא"ל [email protected]
בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון.

ראיון
המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה של האשכול.

האשכול אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהיא ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

« חזרה לראשי
האם המודעה מפוברקת? דווח   
המלצה לחבר/ה
פורסם ב 13-06-2018
נצפה: 1013 פעמים