שימו לב, מודעה זו בת למעלה מחודש ויתכן שאינה אקטואלית
3

פונים

full time וטרינר/ית

בחברת האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים השירותים הווטרינריים באיזור: כל הארץ


רופא/ה וטרינר/ית (רישוי ופיקוח על מזון לבעלי חיים) מכרז פומבי מספר 46205
בבית דגן
יום אחרון להגשת מועמדות 13.217
הגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה
https://ejobs.gov.il/gius/#


תאור משרה:
פועל/ת עפ"י הנחיות כלליות וקווי פעולה של מנהל אגף הפיקוח על מזון לבע"ח וכן
עפ"י סמכויות לפי חוקים ותקנות בנושא.
ריכוז הבקשות למתן רישיונות והיתרים ליצרני ומשווקי מזון לבעלי חיים.
קיום קשר רציף עם מבקשי הרישיון ובדיקת עמידה בתנאי הרישיון לרבות בדיקת
מסמכים ביקורות והערכת דיווחים לפי החוק, מתן מענה לפניות לקוחות.
קיום קשר עם חברות העוסקות ביצור שיווק יצוא ויבוא מזון לבע"ח וגורמים נוספים הקשורים
לנושא.

ביצוע פיקוח וביקורות במפעלי ייצור ושיווק מזון לבעלי חיים כולל עריכת דיגומים וכתיבת דוחות.
ריכוז תיקי הרישום לגבי תוספי מזון והבקשות למתן היתרים בתחום.
עריכת רישומים והכנת דו"חות מפורטים לגבי אי התאמות שנמצאו בהליך הרישוי.
סיוע בתכנון הקמת וניהול מאגר מידע ארצי המאגד את הנושאים הקשורים לרישום ופיקוח
על מזון לבעלי חיים.
השתתפות בוועדות השונות של השירותים הווטרינריים העוסקות במזון לבע"ח.
סיוע בעריכת נהלים, כתיבה והפצת הוראות שעה, מכתבים, דוחות ומפרטים.
ביצוע תחקור ומעקב במקרה של תקלות תזונתיות ואירועים חריגים.
הדרכה מקצועית למפקחים והשתתפות בפעולות הדרכה והוראה בתחום המזון לבע"ח.

ביצוע פעולות נוספות לפי דרישה.
נכונות לשעות נוספות
רכב פרטי חובה שישמש לנסיעות עבודה

« חזרה לראשי
האם המודעה מפוברקת? דווח   
המלצה לחבר/ה
פורסם ב 07-02-2017
נצפה: 1048 פעמים